Stöd till barn

Vi som arbetar inom vården är skyldiga att ge råd och stöd inte bara till dig som patient utan också till dina barn. 

När någon i familjen lider av psykisk sjukdom så påverkas även barnen. Det är därför viktigt att göra situationen begriplig för barnen och hjälpa dem så att de kan känna sig trygga.

Av erfarenhet vet vi att många patienter som är föräldrar oroar sig för hur deras barn mår, och har funderingar kring hur deras egen sjukdom påverkar barnen. Som patient hos oss får du stöd i ditt föräldraskap och dina barn får stöd och information om vad du går igenom. Vi anpassar förstås informationen utifrån barnens ålder.

Inom varje avdelning/mottagning finnas det barnombud som du som förälder eller närstående på annat sätt kan vända dig till i frågor rörande dina barn.

Vi erbjuder

  • Föräldrastödjande samtal
  • Samtal med barn och föräldrar
  • Barnsamtal som förbereds med förälder
  • Initierande och samverkan med andra instanser

Vill du veta mer så tala i första hand med den behandlare som du har kontakt med eller fråga efter barnombud på mottagningen.