Borderlineenheten

Borderlineenheten är en specialiserad öppenvårdsenhet inom Psykiatri Nordväst. Vi finns till för dig som har emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), ofta kallat borderline. 

Så söker du hit

För att vi ska kunna ta emot dig behöver du har blivit bedömd/utredd på en psykiatrisk mottagning inom Stockholms läns landsting. Har du redan kontakt med en sådan mottagning så prata med din läkare.

Har du ännu ingen kontakt med psykiatrin så är du välkommen att söka till någon av våra allmänpsykiatriska mottagningar, se under rubriken Vård hos oss

Du behöver alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss. 

Behandling

Du kallas först till en diagnostisk utredning, vilken brukar omfatta cirka 2-4 besök. Utredningen innehåller intervjuer och webbaserade självskattningar som du gör hemifrån.  

Efter utredningen tar vi ställning till vilken behandling som kan vara lämplig för dig. Vi erbjuder individuell DBT (Dialektisk beteendeterapi) och färdighetsträning i grupp. Även närstående till dig kan få utbildning och stöd under tiden du går i behandling hos oss. 

Övrigt

Läs mer om EIPS på 1177 Vårdguiden.

Senast ändrad: 2020-01-20