Elbehandling (ECT)

Elbehandling, eller ECT som det ofta förkortas till, är den mest beprövade medicinska behandlingen mot psykiska sjukdomar.

Elbehandling används vid svår depression och kan vara livräddande, eftersom den verkar snabbare och i de flesta fall är mer effektivt än behandling med läkemedel. Ju fler typiska drag av depression som du visar, desto större är möjligheterna till att elbehandling kan hjälpa dig.

Elbehandling är särskilt effektiv vid behandling av depression med psykotiska symtom, men kan hjälpa så många som 80 % av de som lider av andra former av depression. Även du som lider av särskilda typer av schizofreni, mani eller Parkinsons sjukdom kan bli hjälpt av elbehandling.

Så här fungerar elbehandling 

Vid behandlingen leds en svag elektrisk ström mellan två elektroder som placeras på patientens huvud. På så sätt utlöses ett epileptiskt anfall under kontrollerade former. Patienten är nedsövd under behandlingen och får också muskelavslappnande läkemedel för att minska eventuella fysiska reaktioner på anfallet.

De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, muskelvärk och/eller illamående i anslutning till behandlingen samt minnesstörning. Minnesstörningen är i regel övergående.

Efter det att du har gått igenom elbehandlingen följer vi upp hur det har fungerat för dig. Du behöver också fortsätta med läkemedelsbehandling under en period, även om du mår bättre efter elbehandlingen.

Att tänka på innan du får elbehandling

  • Du behöver genomgå en del kroppsliga undersökningar som till exempel blodprover och ibland också EKG innan du kan bli ordinerad elbehandling.
  • Eftersom du blir sövd ska du inte äta efter klockan 24 kvällen innan den dag då du ska få elbehandling. Däremot kan du dricka klara drycker (inte mjölkprodukter eller juice med fruktkött i) fram till 3 timmar före behandlingen.
  • Använder du blodtrycksmedicin så tar du den som vanligt på behandlingsdagens morgon.
  • En del andra läkemedel kan minska effekten av elbehandling, eller till och med vara olämpliga att ta i samband med behandlingen. Din läkare informerar dig om hur du ska ta medicinerna innan, under och efter dina behandlingar.