rTMS-behandling

Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) är en relativt ny metod för behandling av depression.

Detta är rTMS

Behandlingen utförs under vaket tillstånd och har inte negativ påverkan på minnet. Med den här metoden stimuleras områden i hjärnan som är förknippade med depression, vilket leder till att depressionen avtar.

Så verkar rTMS

Vid rTMS placeras en elektrisk spole nära hårbotten som genererar ett magnetfält. En magnetisk puls passerar genom skallen in i hjärnan och stimulerar nervceller. Metoden leder till förändringar i hjärnaktiviteten i främre hjärnregionerna som sedan sprids till andra delar av hjärnan. Upprepade stimuleringar förändrar hjärnfunktionen och depressionen avtar successivt.

Vem får rTMS?

Depression är en folksjukdom som är vanligt förekommande där antidepressiva läkemedel och psykoterapi vanligtvis är de första behandlingsalternativen. Om du inte svarar bra på antidepressiva läkemedel eller om du får biverkningar av mediciner som Du inte klarar av kan rTMS vara ett alternativ för dig.

Vem får inte rTMS?

Du kan inte få rTMS om du har metallimplantat i huvudet (aneurysm-klipp, spolar, stent, elektroder) eller andra metallföremål som är inom 30 cm från huvudet.

Biverkningar

rTMS är vanligtvis en väl tolererad behandling med få biverkningar. Dessa är oftast milda och avtar under behandlingens gång. Huvudvärk och lokal smärta förekommer i cirka hälften av fallen. För att motverka detta kan smärttabletter (Alvedon) tas i samband med behandlingen. Yrsel är en mindre vanlig biverkan. En mycket ovanlig biverkning är en kortvarig epileptisk kramp. Denna risk är väldigt låg, och förekommer endast i en på tiotusen behandlingar


Så här går behandlingen till

Inför behandlingen kommer du att intervjuas av läkaren som ordinerar rTMS. Själva behandlingen administreras av erfaren sköterska eller av läkaren. Innan behandlingen påbörjas är det viktigt att ta bort alla magnetkänsliga föremål (smycken, kreditkort). Du kommer att få egen mössa som du ska ha på dig vid varje behandling för att stimuleringen ska ges på samma ställe. Under första rTMS tillfälle görs flera mätningar för att ställa in apparaten. Mätningen görs för att anpassa behandlingsinställningarna och bestämma doseringen som krävs för att stimulera hjärnan. Därefter flyttas behandlingsspolen framåt och ovanför den främre delen av hjärnan. Behandlingen kan ges redan vid första besöket. Under behandlingen kommer du att höra en serie av klickande ljud och känna en knackande känsla under behandlingspolen. Upplevelserna är väldigt individuella och vissa personer kan känna obehag.

Behandling i öppenvård

Under rTMS session är du vaken och medveten om vad som händer hela tiden. Du behöver inte läggas in på sjukhuset för att få rTMS behandling. Det behövs ingen återhämtningstid och du kan köra bil och återgå till dina vanliga aktiviteter efteråt.

Antal behandlingar

rTMS administreras fem dagar i veckan (måndag till fredag) och varje behandling tar mellan 3 – 20 minuter. Det kan ta mellan 2 – 3 veckor innan du känner viss effekt av behandlingen och för behandling mot depression rekommenderas vanligtvis mellan 20 och 30 behandlingar.

Viktig att tänka på

Det är viktigt att du äter och dricker bra innan du kommer till mottagningen. Du ska undvika alkohol under hela behandlingsperioden och informera personalen om du har ändrat din medicinering eftersom utfallet av behandlingen kan påverkas. Antidepressiva läkemedel utgör inget hinder för rTMS och det bra att ge dessa två behandlingar i kombination.

Remiss

Behandling med rTMS ordineras av specialistläkare inom psykiatri som ställer remissen till Psykiatri Nordvästs remissportal.