Psykologisk behandling

Om du mår psykiskt dåligt eller går igenom en svår kris kan psykoterapi eller annan psykologisk behandling hjälpa dig.

Om psykologisk behandling

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika typer av behandling. Det som de alla har gemensamt är att de är grundade på psykologisk vetenskap. Förutom psykoterapi så ingår till exempel arbetsterapi och ljusterapi bland de psykologiska behandlingarna.

Genom forskning vet vi att psykoterapi har lika god effekt som behandling med läkemedel när det gäller vissa psykiska problem. Många gånger blir du bäst hjälpt av en kombination av de båda.

Du och din läkare kommer tillsammans fram till vilken typ av psykologisk behandling som kan passa för dig. Du kan få psykoterapi i grupp, individuellt eller via internet. Personalen på din lokala mottagning vet vilket utbud som finns och de kan hjälpa till att hänvisa dig rätt.

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är ett samlingsbegrepp för flera olika beprövade behandlingsmetoder. Metoderna har utvecklats genom forskning och erfarenhet. De varierar beroende på vilka problem och behov du som patient har. De flesta som lider av depression, ångest, ätstörningar eller andra psykiska besvär får mycket god hjälp av psykoterapibehandling. När du går i psykoterapi träffar du oftast en legitimerad psykolog eller psykoterapeut.

Fungerar psykoterapi för dig? 

Att kunna ta ansvar för sitt eget liv är en viktig del av en god livskvalitet. Vår målsättning är att minska lidandet för dig, men också ge dig redskap till att ta kontroll över din vardag. Därför erbjuder vi stöd och utbildning, inte bara till dig utan också till dina närstående om du så vill. Vid våra uppföljningsmöten kan sedan vi stämma av hur du mår och om du behöver någon annan form av psykologisk behandling.

Resultat och uppföljning

Ofta tar det tid innan psykologisk behandling får något varaktigt resultat. Det är heller inte ovanligt att du mår sämre i perioder - det kan tvärtom vara ett tecken på att behandlingen börjar ge effekt. Prata alltid med din behandlare om du känner att du börjar må sämre. I din krisplan finns det också tips på vad du kan göra och vem du kan vända dig till i din omgivning.

I uppföljningsfasen kan det också vara så att problem som inte visade sig i den första utredningen dyker upp. Då kan vi behöva utreda dem för att se om du behöver mer eller någon annan typ av hjälp.

Mer om psykologisk behandling

Vill du veta mer om olika psykologiska behandlingar så finns de väl beskrivna på Psykologguidens webbplats.