För vårdgivare

Vi samverkar med flera andra vårdgivare, bland annat med kommunernas socialtjänst och vårdcentraler. 

Information till remittenter

Elektroniska remisser 
Psykiatri Nordväst har en gemensam remissportal för alla inkommande remisser. Elektroniska remisser skickas i vårt journalsystem TakeCare till PNV-remissportal. 

Pappersremisser 
Remittenter som inte har tillgång till vårt journalsystem kan skicka pappersremiss till:
Remissportalen
Psykiatri Nordväst
Visionsgatan 70A
171 76 Stockholm

Akuta remisser
Akuta remisser skickas liksom tidigare direkt till Mobila Akutenheten Karolinska (MAK), som har kvar sin remissingång i TakeCare.

Information angående remiss till Nationell högspecialiserad vård för självskada vuxen

Remisstopp till Borderlineenheten

Från och med 240515 är det remisstopp till Borderlineenheten på grund av låg bemanning. Detta medför att patienter som ej är i aktiv behandling kommer att remitteras tillbaka till hemmottagning för vård. Borderlineenheten tar fortsatt emot remisser för digital PNU för självskada, EIPS och PTSD. Beslutet gäller tills vidare.