För vårdgivare och samarbetspartners

Vi samverkar med flera andra vårdgivare, bland annat med kommunernas socialtjänst och vårdcentraler. 

 

Information till remittenter

Psykiatri Nordväst har en gemensam Remissportal för alla inkommande remisser.

Elektroniska remisser skickas i vårt journalsystem TakeCare till:
PSNV-remissportal

Remittenter som inte har tillgång till vårt journalsystem kan skicka pappersremiss till:

PNV-Remissportal
Psykiatri Nordväst
PSNV Remisportal
Visionsgatan 70A
171 76 Stockholm

Akuta remisser skickas liksom tidigare direkt till Mobila Akutenheten Karolinska (MAK), som har kvar sin remissingång i TakeCare.