För närstående

Även du som har en närstående med psykiska problem kan få hjälp hos oss. 

Närstående kan vara till exempel make eller maka, barn, föräldrar, syskon, sambo eller särbo, nära vän eller arbetskamrat. 

Vart vänder jag mig?

I de flesta fall krävs det att din närstående redan är patient hos oss för att du ska kunna delta i våra stödprogram. Välkommen att kontakta den mottagning eller avdelning där din närstående får sin behandling. 

Sekretess ​

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera din närståendes behandling med dig. Din närstående kan dock lämna sitt samtycke till det och då går det naturligtvis bra. Då är du också välkommen till mottagningen och kan få vara med på möten som gäller din närståendes vård om han/hon vill det.

Vill din närstående inte att du ska vara delaktig i hans/hennes behandling så kan vi tyvärr inte dela information med dig. Du kan dock alltid vända dig till någon av de organisationer för närstående som finns, se länken till Stödorganisationer nedan.

Anhörigstöd

Du som vårdar eller på annat sätt stödjer en närstående som har psykisk sjukdom eller missbruksproblem kan också få hjälp av din kommun. Många kommuner och stadsdelar erbjuder till exempel anhörigkonsulenter.
Läs mer på 1177

 

Stöd till barn

Vi som arbetar inom vården är skyldiga att ge råd och stöd inte bara till dig som patient utan också till dina barn. 

Stödorganisationer

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem och dig som är närstående