Så fungerar psykiatrivården

Psykiatri är sjukvård för psykiska sjukdomar. Här ger vi en förenklad bild av hur psykiatrivården fungerar - steg för steg.

Kontakt

Du kan komma i kontakt med psykiatrivården på flera sätt. Kontaktuppgifter finns på våra verksamheters webbplatser. Du kan kontakta mottagningarna direkt eller gå via din vårdcentral eller husläkare. Vid akuta problem bör du vända dig till akuten eller till någon av våra jourmottagningar. 

Utredning

För att kunna bedöma vilken vård du behöver gör vi en utredning av dina symtom och besvär. En basutredning ingår alltid och för att försäkra oss om att det inte är någon kroppslig sjukdom som är orsak till dina psykiska besvär får du ibland lämna blod- och urinprov och även andra undersökningar kan bli aktuella. När utredningen är klar gör läkaren en bedömning och ställer en diagnos. Därefter hänvisas du till behandling på den mottagning som passar bäst för dina behov.

Behandling

Behandlingen följer en vårdplan som bygger på den utredning som gjordes när du först kom till oss. Vårdplanen utformas tillsammans med dig och, om det är lämpligt och du vill det, även med dina närstående. Det finns olika typer av behandlingar mot psykiska besvär och genom din behandlare får du lära dig mer om din sjukdom. Hos oss får du verktyg för att hantera dina problem så att du kan må bättre.

Utvärdering

Mår du bättre? När du är patient hos oss så kollar vi hela tiden av hur du mår och om behandlingen fungerar för dig. Vi kanske behöver justera dosen på din medicin, eller du behöver någon annan form av behandling. Tillsammans med dig utvärderar vi din vårdplan för att se om det är något som behöver ändras eller om du behöver mer hjälp.

Uppföljning och avslut

Mår du bra och känner att du inte längre behöver vara kvar som patient hos psykiatrin? Tillsammans  följer vi upp din vårdplan och ser om vi kanske kan avsluta vår kontakt eller glesa ut den. Vägen till psykisk hälsa är ibland lång och vi finns här för att stötta och hjälpa dig under behandlingen, men också efteråt. Vissa psykiska sjukdomar kräver lång kontakt med psykiatrin, kanske för resten av ditt liv. Men även då är vårt mål att hjälpa dig till en så god livskvalitet som möjligt.

Du är alltid välkommen tillbaka om du behöver det.