Heldygnsvård

Du som behöver psykiatrisk vård dygnet runt kan få hjälp på någon av våra avdelningar för heldygnsvård. 

Hit kan du komma via psykiatrisk akutmottagning eller jourmottagning, eller via kontakt från din lokala mottagning. 

Du behöver alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss. 

Vad innebär heldygnsvård?

Heldygnsvården är både en möjlighet och säkerhet för dig som patient. Genom att du är inlagd på en avdelning så kan du få mer omvårdnad och behandling när du behöver det mest.

När du börjar må bättre så blir du utskriven från heldygnsvården och kan få fortsatt hjälp och stöd på en lokal öppenvårdsmottagning. Målet är att du ska få hjälp att tillfriskna så pass mycket att du kan avsluta din behandling hos oss.

Inom heldygnsvården vårdas du endast en begränsad tid, alltifrån en dag till några veckor. På avdelningarna arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare. Det finns ofta även psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter kopplade till verksamheterna. 

Våra avdelningar för heldygnsvård

De här avdelningarna för heldygnsvård finns inom Psykiatri Nordväst. 

  • Avdelning 16, S:t Görans sjukhus
  • Avdelning 18, S:t Görans sjukhus
  • Avdelning 126, Danderyds sjukhus 
  • Avdelning 130/PIVA, Danderyds sjukhus 
  • Avdelning 131, Danderyds sjukhus  
  • Avdelning 140, Danderyds sjukhus  
  • Avdelning 141, Danderyds sjukhus 
  • Avdelning 161, Danderyds sjukhus  

Tvångsvård som nödlösning

I första hand är akut- och heldygnsvård frivillig. En person som är allvarligt sjuk kan dock riskera att skada sig själv eller andra. Därför kan det ibland vara nödvändigt med vård enligt tvångsvårdslagarna: 

  • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 
  • Lagen om rättpsykiatrisk vård (LRV) 

Du kan läsa mer om  hur tvångsvård fungerar i praktiken under rubriken Trygg och säker vård / Tvångsvård

Stöd till barn

Vi som arbetar inom vården är skyldiga att ge råd och stöd inte bara till dig som patient utan också till dina barn. 

Stödorganisationer

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem och dig som är närstående