Skriv ut den här sidan

Välkommen till oss!

Är du i behov av psykiatrisk hjälp ska du i första hand vända dig till din husläkare eller vårdcentral. De flesta får hjälp där. Om husläkaren bedömer att du behöver specialiserad vård kan du få en remiss till oss som är specialister inom psykiatriska vård.

Du kan också direkt kontakta en av våra mottagningar för rådgivning eller egenanmälan. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller att du hänvisas till en annan vårdgivare. Se länk till respektive mottagning nedan för information om telefonnummer och telefontid. 

Behöver du akut psykiatrisk hjälp är du välkommen att kontakta Mobila Akutenheten Karolinska (MAK), se länk till höger. 

Du behöver alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss.  

De här mottagningarna är du välkommen att kontakta direkt 

Klicka på mottagningens namn för att komma till deras egen sida. Där hittar du mer information som till exempel öppettider. 

Information till remittenter

Psykiatri Nordväst har en gemensam Remissportal för alla inkommande remisser. Detta innebär att alla remisser ställs till den gemensamma Remissportalen.

Elektroniska remisser skickas i vårt journalsystem TakeCare till: PNV-remissportal

Remittenter som inte har tillgång till vårt journalsystem kan skicka pappersremiss till:

PNV-Remissportalen
Box 98
191 22 Sollentuna

Akuta remisser skickas liksom tidigare direkt till Mobila Akutenheten Karolinska (MAK), som har kvar sin remissingång i TakeCare.

Alla inkomna remisser kommer efter en initial bedömning att vidarebefordras till lokal allmänpsykiatrisk mottagning alternativt specialistmottagning. Om det finns specifika önskemål om kontakt med någon av våra mottagningar är det viktigt att ange detta i remisstexten.

Du som behöver mer specifik hjälp

Vi har flera mottagningar som är särskilt inriktade på att hjälpa patienter med vissa specifika diagnoser. Det kan till exempel gälla dig som har konstaterad borderline eller psykossjukdom.

För att få behandling på de här mottagningarna behöver du för det mesta redan ha gjort en utredning och bedömning på en lokal allmänpsykiatrisk mottagning. Därefter kan din läkare hänvisa dig till den mottagning som passar bäst för dina behov. 

Det är vanligt med så kallad samsjuklighet, det vill säga att du har mer än en diagnos. Då kan du ofta få behandling av dessa parallellt, men det kan ibland ske på olika mottagningar, beroende på var du får bäst hjälp. 

Vill du veta mer om någon av de här mottagningarna så klicka på mottagningens namn i menyn till vänster. 

Affektiva mottagningen  

En mottagning för dig med bipolär sjukdom. För att komma hit behöver du ha blivit bedömd/utredd på en allmänpsykiatrisk mottagning eller husläkare. 

Borderlineenheten

En mottagning för dig med borderlineproblematik. För att komma hit behöver du ha blivit bedömd/utredd på en allmänpsykiatrisk mottagning.

Centrummottagningen

En mottagning för dig med en psykossjukdom. För att komma hit behöver du ha blivit bedömd/utredd på en allmänpsykiatrisk mottagning. 

ECT-enheten

En hjälp för dig som lider av depression. För att komma hit måste du ha blivit bedömd/utredd på en allmänpsykiatrisk mottagning eller vara inskriven på en av våra vårdavdelningar. 

Psykosmottagningen Sollentuna/Sigtuna/Upplands Väsby

En mottagning för dig med en psykossjukdom. För att komma hit behöver du ha blivit bedömd/utredd på en allmänpsykiatrisk mottagning. 

Ångestenheten

En mottagning för dig med ångestproblematik. För att komma hit behöver du ha blivit bedömd/utredd på en allmänpsykiatrisk mottagning.

Mobila Akutenheten Karolinska inklusive konsultverksamhet och äldrepsykiatriskt team

Till Mobila Akutenheten Karolinska kan du vända dig om du är i akut behov av hjälp. Mottagningen är öppen alla vardagar mellan klockan 08.00-22.00. Om du redan har en kontakt på en allmänpsykiatrisk mottagning ska du i första hand vända dig dit. 

Du är också välkommen hit:

Beroendecentrum Stockholm: för  dig som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende. 

Stockholms Centrum för Ätstörningar erbjuder vård för dig som lider av någon form av ätstörning. 

TIPS - Enheten för tidig behandling av psykoser tar emot dig som är orolig för att bli sjuk i en psykos. De erbjuder också hjälp till dig som är närstående till någon med psykosproblem. 

Stöd till barn

Vi som arbetar inom vården är skyldiga att ge råd och stöd inte bara till dig som patient utan också till dina barn. 

Stödorganisationer

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem och dig som är närstående