Välkommen till oss!

Är du i behov av psykiatrisk hjälp kan du vända dig till din husläkare eller vårdcentral. De flesta får hjälp där. Om husläkaren bedömer att du behöver specialiserad vård kan du få en remiss till oss som är specialister inom psykiatrisk vård.

Du kan också kontakta en av våra mottagningar direkt för rådgivning eller egenanmälan. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller att du hänvisas till en annan vårdgivare. Se länk till respektive mottagning nedan för information om telefonnummer och telefontid. 

Behöver du akut psykiatrisk hjälp är du välkommen att kontakta Mobila akutenheten Karolinska (MAK). 

Du behöver alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss.  

De här mottagningarna är du välkommen att kontakta direkt 

Klicka på mottagningens namn för att komma till deras egen sida. Där hittar du mer information som till exempel öppettider. 

Du som behöver mer specifik hjälp

Vi har flera mottagningar som är särskilt inriktade på att hjälpa patienter med vissa specifika diagnoser. Det kan till exempel gälla dig som har konstaterad borderline eller psykossjukdom.

För att få behandling på de här mottagningarna behöver du för det mesta redan ha gjort en utredning och bedömning på en lokal allmänpsykiatrisk mottagning. Därefter kan din läkare hänvisa dig till den mottagning som passar bäst för dina behov. 

Det är vanligt med så kallad samsjuklighet, det vill säga att du har mer än en diagnos. Då kan du ofta få behandling av dessa parallellt, men det kan ibland ske på olika mottagningar, beroende på var du får bäst hjälp.