Öppenvård

På våra öppenvårdsmottagningar träffar du som patient, olika yrkeskategorier specialiserade inom psykiatri.

Specialistpsykiatrisk vård

Vi erbjuder specialistpsykiatrisk vård baserat på de regionala vårdprogrammen. För att få tid på någon av våra mottagningar behövs vanligen en remiss från din vårdcentral eller husläkare.
Du kan också själv anmäla att du vill få vård hos oss. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid till ett första bedömningssamtal, eller att vi hänvisar dig till en annan vårdgivare.
Om du redan är patient på vår klinik vill vi att du i första hand kontaktar din behandlare.

Alla våra mottagningar erbjuder basutredning för samtliga diagnoser. Om det efter avslutad basutredning finns behov av ytterligare vårdinsatser som den aktuella mottagningen inte kan erbjuda, kommer vi att hänvisa dig till en mottagning med just den specialistkompetensen.

Rådgivning över telefon

Du som är patient eller närstående är välkommen att kontakta vår Mobila akutenheten för information, stöd och rådgivning varje dag klockan 08.00-22.00. Telefonnummer 08-123 680 90

Egenanmälan

Egenanmälan är öppen måndag-fredag 13–15 och sker via vår Mobila akutenhet, MAK telefonnummer 08-123 680 90

Våra mottagningar

De här mottagningarna tar emot för bedömning, utredning och behandling
Solna Sundbyberg psykiatriska mottagning
Sollentuna psykiatriska mottagning
Väsby psykiatriska mottagning 1

Mottagning för dig som efter utredning behöver mer specifik hjälp

Vi har flera mottagningar som är särskilt inriktade på att hjälpa patienter med vissa specifika diagnoser. Det kan till exempel gälla dig som har konstaterad affektiv sjukdom, EIPS eller psykossjukdom.

För att få behandling på de här mottagningarna behöver du för det mesta redan ha gjort en bedömning och utredning på en lokal allmänpsykiatrisk mottagning. Därefter kan din läkare hänvisa dig till den mottagning som passar bäst för dina behov.
De här mottagningarna kan du efter utredning bli hänvisad till för specifik hjälp:
• Affektiva mottagningen
• Borderlineenheten
• Centrummottagningen
• Väsby psykiatriska mottagning 2
• Ångestenheten

Samsjuklighet

Det är vanligt med så kallad samsjuklighet, det vill säga att du har mer än en diagnos. Då kan du ofta få behandling av dessa parallellt, men det kan ibland ske på olika mottagningar, beroende på var du får bäst hjälp.

 

Våra öppenvårdsmottagningar

Läs mer om våra mottagningar, inom vilka områden de är specialister, vilka behandlingar de erbjuder samt kontaktuppgifter. 

Vårt geografiska ansvarsområde

Psykiatri Nordväst finns främst till för dig som bor inom dessa kommuner och stadsdelar:

Sigtuna
Sollentuna
Upplands-Väsby
Solna
Sundbyberg