Affektiva mottagningen

Affektiva mottagningen är en specialiserad öppenvårdsmottagning inom Psykiatri Nordväst. Vi riktar oss mot dig som har en bipolär sjukdom, som tillhör de affektiva sjukdomarna.

Så söker du hit

Du är välkommen hit efter remiss från din husläkare eller psykiatriska öppenvårdsmottagning. Har du ännu ingen kontakt med psykiatrin så är du välkommen att söka till någon av våra allmänpsykiatriska mottagningar, se Öppenvård. Du behöver vara över 18 år. Ha alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss.

Behandling

Efter inkommen remiss kallas du till bedömningssamtal för att utreda om bipolär sjukdom föreligger. Efter avslutad utredning ges återkoppling av resultat för vidare vårdplanering. Vi erbjuder:

  • Medicinsk behandling
  • Patient- och anhörigutbildning
  • Gruppbehandlingar: Kognitiv beteendeterapi (KBT), medicinsk yoga och anhöriggrupp
  • Individuell behandling: Stödkontakt, KBT och psykodynamisk terapi (ISDP).