PTP-tjänster inom Psykiatri Nordväst

Psykiatri Nordväst har totalt tio PTP-tjänster och tillsätter tjänster på vårterminen med start i början på februari och på höstterminen med start i början av september.

Våra kliniska placeringar är väl genomtänkta för att skapa såväl djup som bredd under den första tiden i psykologyrket.

Våra ptp-tjänster är placerade inom öppenvårdssektionen. Inom kliniken finns tre allmänpsykiatriska mottagningar i Solna, Sollentuna och Upplands Väsby. Två psykosmottagningar samt tre specialistmottagningar, Borderline- och Ångestenheten samt Affektiva mottagningen. Vilka tjänster som annonseras varje termin varierar då vi hela tiden uppdaterar placeringarna inom programmet. 

PTP-Programmet

PTP-psykologerna följs åt genom hela PTP-året. Psykiatri Nordväst har ett väletablerat PTP-program som har ett tydligt fokus på klinisk tillämpning. Vi försöker erbjuda föreläsningar och seminarier från samtliga mottagningar på kliniken. Innehållet i programmet uppdateras regelbundet och kan innehålla bland annat neuropsykiatrisk utredningsmetodik, personlighetsbedömning och psykiatrisk diagnostik men även mer diagnosspecifika seminarier om utredning och behandling av EIPS, OCD och Bipolära tillstånd. 

Ansöka om PTP-tjänstgöring vid Psykiatri Nordväst

Tjänsterna för aktuell termin annonseras alltid via Arbetsförmedlingen och kan endast sökas via Arbetsförmedlingens hemsida. I annonsen finns kontaktuppgifter till alla aktuella tjänster samt till studierektor som kan informera mer om de aktuella tjänsterna och PTP-programmet i stort. Du kan söka alla tjänster i en och samma ansökan men det underlättar för oss om du högst upp i ditt personliga brev anger vilken eller vilka tjänster du är intresserad av samt vilken terapiinriktning du har.  

Alla enhetschefer och handledare kan se samtliga ansökningar vartefter de kommer in och väljer själva ut vilka sökanden de vill kalla till intervju. Sökande kan kallas löpande till intervju under ansökningstiden. Rekryteringsprocessen är helt öppen och det är således möjligt att en sökande kan kallas för intervju vid flera av våra enheter. 

Ta reda på mer om PTP vid Psykiatri Nordväst

Kontakta vår studierektor för PTP-psykologer:


 

Senast ändrad 2024-01-11