ST-tjänster

Inom Psykiatri Nordväst finns ca 40–45 ST-läkare, vilket är en av de största ST-läkargrupperna vid landets psykiatriska kliniker.

ST i psykiatri är en utbildningstjänst på minst fem år med målet att uppnå specialistkompetens i psykiatri. Målet nås genom tjänstgöring som legitimerad läkare under handledning av våra överläkare och genom deltagande i kompletterande utbildning.
Överläkare, med handledarkompetens finns både i vår heldygnsvård och i vår öppenvård.

Psykiatri Nordväst - Specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet

”Verksamheten har de förutsättningar som behövs för att genomföra specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet” (Extern kvalitetsgranskning av Psykiatri Nordvästs ST-utbildning, 2020).

Vår ST-utbildning kvalitetsgranskades år 2020 av Lipus, citat ovan är från det granskningstillfället. Vill du läsa granskningsrapporten i sin helhet, så hittar du den här

Enligt Socialstyrelsens krav ska vårdgivaren ansvara för att kvaliteten i ST-utbildningen granskas vart femte år. Region Stockholm följer upp kvaliteten på läkarnas specialiseringsutbildning via en extern aktör.

Kurser för ST-läkare

Vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) finns ett centralt kansli för Metis-kurser (Mer teori i ST) som vänder sig till ST-läkare över hela landet. Läs mer på www.metiskurser.se

ST-tjänst

När ett ST-block blir ledigt så annonserar vi på Lediga jobb SLSO. Du kan söka ett ST-block efter godkänd AT-tjänstgöring. 

Psykiatri Nordvästs läkarchef för ST i psykiatri

Nikos Minikkidis, överläkare
nikos.minikkidis@regionstockholm.se

Psykiatri Nordvästs studierektor för BT/ST i psykiatri

Nina Jovanovic, Överläkare
nina.jovanovic@regionstockholm.se


Sidoutbildning, randning, i psykiatri

Söker du tjänstgöring inom heldygnsvården eller vid någon öppenvårdsmottagning kontaktar du ST-läkarchef: Nikos Minikkidis, nikos.minikkidis@regionstockholm.se

Vikarierande underläkare

För ansökan om anställning som vikarierande underläkare före eller efter AT kontaktar du läkarchef:
Basil Ali, basil.ali@regionstockhom.se

Informationsansvarig: Ywonne Lindqvist Hemmingsson