Väsby psykiatriska mottagning 2

Väsby psykiatriska mottagning 2 är en psykiatrisk specialistmottagning för personer från 18 år eller äldre, med psykossjukdom och/eller autismspektrumtillstånd.

Så söker du hit

Om du redan är patient hos oss är du välkommen att kontakta oss direkt, via besök eller telefonsamtal under våra öppettider.

Om du söker till oss för första gången måste du ha blivit bedömd/utredd på en allmänpsykiatrisk mottagning.

Du behöver alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss. Ta även med frikort för sjukvård om du har ett sådant.

Behandling

Du kan träffa oss

• enskilt på mottagningen
• hemma, när vi gör hembesök
• i grupp med andra patienter
• som anhörig i grupp med andra anhöriga

Mottagningen har ett gott samarbete med heldygnsvården, kommunala verksamheter och andra som är viktiga i din behandling.

Särskild information till dig som begär ut journalkopior.