Fyra-dagarsbehandling mot OCD

Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst kan i höst, som första mottagning i landet erbjuda den banbrytande norska fyra-dagarsbehandlingen mot OCD.

Under våren 2019 har två pilotgrupper fått OCD-behandlingen och hösten 2019 kommer nya grupper att starta. Tanken är att Psykiatri Nordväst på sikt ska fungera som upplärningsklinik vad gäller denna metod för andra intresserade enheter runt om i landet.

För att bli aktuell som patient behövs remiss som ska skickas till Psykiatri Nordvästs remissportal för bedömning.

 

Telefonjourer

Många mår psykiskt dåligt under sommaren. Skulle det hända dig eller någon du känner är du välkommen att ringa till våra jourmottagningar. Där finns någon som lyssnar och som kan ge dig råd om hur du går vidare.

Stödorganisationer

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem och dig som är närstående