Brukarråd

 - en möjlighet att påverka vården.

Brukarrådet vid Psykiatri Nordväst består av representanter för lokala patient- och närståendeföreningar samt verksamhetschef och andra personer från klinikens ledningsgrupp. Rådets arbete samordnas av klinikens BISAM, brukarinflytandesamordnare.

Brukarrådet arbetar för att kliniken ska uppmärksamma patienters och närståendes behov och önskemål i vården. Målet är att alla ska vara delaktiga och kunna påverka sin vård. Rådet sammanträder ca fem gånger om året. Arvode betalas för uppdraget.

Vill du vara med och bidra?

Funderar du på att gå med i ett brukarråd – eller är du redan med i ett? Kanske är du medlem i en förening som jobbar, eller vill börja jobba med inflytandefrågor?

Nedan hittar du länkar till tre nedladdningsbara foldrar som närmare beskriver brukarrådens arbete, vad det innebär att vara representant i ett brukarråd och hur den organisation som brukarråden verkar inom ser ut. Foldrarna har tagits fram av närsjukvårdsområde Psykiatri i samarbete med patient- brukar- och anhörigföreningar. Vår förhoppning är att dessa foldrar ska underlätta ditt engagemang genom att ge en orientering inom området.

Brukarrådens arbete

Att vara representant i ett brukarråd

Hur vården styrs och är organiserad

Kontakt med medlemsföreningar i brukarrådet 

Vill du som patient eller närstående medverka i brukarrådet kan du vända sig till någon av de lokala föreningarna i listan nedan.

Attention Solna Sundbyberg  -  neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

attention-solna-sundbyberg.se

Autism- och Aspergerföreningen - autism, aspergers syndrom och autismliknande tillstånd

www.autism.se/stockholm

Föreningen Balans Stockholm – bipolär sjukdom, depression, utmattningssyndrom samt dystymi

balansstockholm.se

IFS – schizofreni och liknande psykoser

ifsstockholmsdistriktet.se

Musketörerna i Sollentuna - för människor i utanförskap, hemlöshet och någon form av beroendeproblematik

www.musketorernaisollentuna.se

OCD-föreningen Stockholm –  tvångssyndrom/OCD

ocdstockholm.se

RSMH Värmekällan i Sollentuna – för människor med erfarenhet av psykisk ohälsa

www.rsmh.se

SPES i Stockholm – suicidprevention och efterlevandestöd

spesistockholm.se