Brukarrådet

 - en möjlighet att påverka vården.

Brukarrådet vid Psykiatri Nordväst består av representanter för lokala patient- och närståendeföreningar samt verksamhetschef och andra personer från klinikens ledningsgrupp. Rådets arbete samordnas av klinikens BISAM, brukarinflytandesamordnare.

Brukarrådet arbetar för att kliniken ska uppmärksamma patienters och närståendes behov och önskemål i vården. Målet är att alla ska vara delaktiga och kunna påverka sin vård.

Rådet är fristående från kliniken, men har regelbunden kontakt med klinikledningen. Det sammanträder en gång per månad. Arvode betalas för uppdraget.

Vill du vara med och bidra?

Patienter eller närstående som vill medverka i Brukarrådet kan vända sig till någon av de lokala föreningarna för att höra mer om hur man kan bli brukarrådsrepresentant.

 

Medlemmar i Brukarrådet på Psykiatri Nordväst

Kontakta någon av lokalföreningarna nedan för mer information.

Attention Solna Sundbyberg  -  neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

attention-solna-sundbyberg.se

Autism- och Aspergerföreningen - autism, aspergers syndrom och autismliknande tillstånd

www.autism.se/stockholm

Föreningen Balans Stockholm – bipolär sjukdom, depression, utmattningssyndrom samt dystymi

balansstockholm.se

IFS – schizofreni och liknande psykoser

ifsstockholmsdistriktet.se

Musketörerna i Sollentuna - för människor i utanförskap, hemlöshet och någon form av beroendeproblematik

www.musketorernaisollentuna.se

OCD-föreningen Stockholm –  tvångssyndrom/OCD

ocdstockholm.se

RSMH Värmekällan i Sollentuna – för människor med erfarenhet av psykisk ohälsa

www.rsmh.se

SPES i Stockholm – suicidprevention och efterlevandestöd

spesistockholm.se