Tvångssyndrom kan behandlas på endast fyra dagar

Att behandla tvångssyndrom eller OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) är en process som kan vara tidskrävande. Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst i Stockholm, ingår nu som första mottagning i landet, i ett pilotprojekt där man utför en ny typ av terapi som bara tar fyra dagar.

Fr v Tore Børtveit, psykolog från OCD-teamet i Bergen, Carl Norström, Anna Holmberg, Ulrika Kolmodin Sundberg, Sofia Dahlén, samtliga psykologer på Ångestenheten, samt Madeleine Magnusson, enhetschef på Ångestenheten.

— Vår klinik ingår som enda svenska enhet i en internationell studie där även kliniker i Reykjavik och Houston deltar, säger Madeleine Magnusson, enhetschef Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst, som är ansvarig för den svenska delen av projektet.

Intensiv behandling

Metoden har utvecklats av de norska psykologerna Gerd Kvale och Bjarne Hansen. I korthet innebär metoden att behandlingen ges i ett intensivt format under fyra heldagar. Den innefattar både gruppmoment och individuella skräddarsydda behandlingstimmar. Patienterna får den individuella delen av sin behandling i den miljö där tvånget finns, till exempel i hemmet. Närstående blir också inbjudna för information kring diagnosen och behandlingsupplägget. Deltagarna skapar sedan tillsammans med behandlarna ett eget tränings- och underhållsprogram för de kommande tre veckorna, med rapport av resultat en gång i veckan.

Start i februari

I februari startar den första gruppen på Psykiatri Nordväst där sex personer deltar. Mottagningen kommer att ha två pilotgrupper under våren och faller det väl ut går de igång med nya grupper inom ramen för forskningsprojektet under hösten 2019 och hela 2020. Utvärdering av projektet sker löpande. 

— Att metoden är effektiv vet vi redan men vissa anpassningar kan eventuellt behöva göras under resans gång. Vi kommer på sikt att kunna fungera som upplärningsklinik för andra vårdgivare i Sverige, säger Madeleine Magnusson.

Viktigt erbjuda olika typer av behandlingar

Tvångssyndrom (OCD) är en psykiatrisk diagnos där den drabbade kan besväras av obehagliga och ofrivilliga tankar som ger upphov till ångest - tvångstankar. Tvångshandlingar är de tankar eller ritualer som den drabbade använder sig av för att slippa denna ångest. Det behöver inte nödvändigtvis finnas någon rationell koppling mellan en tvångstanke och den lindrande tvångshandlingen. 

— Det känns väldigt roligt och viktigt att kunna erbjuda våra patienter denna unika möjlighet. Att leva med tvångssyndrom kan innebära ett oerhört lidande både för den drabbade och för närstående. Kan vi hjälpa till med att ge effektiv behandling på bara fyra dagar är det självklart att vi ska göra det.

Relaterat material
https://time.com/collection/health-care-50/

http://psykologisk.no/2015/01/arets-nyvinning-intensiv-ocd-behandling/

Senast ändrad 2024-02-12

Fotograf/Illustratör: Monica Sedell