Ångestenheten

Ångestenheten är en specialiserad öppenvårdsmottagning inom Psykiatri Nordväst. Vi utreder och behandlar dig som lider av tvångssyndrom, eller någon annan form av tvångsrelaterat tillstånd.

_YN_2045.jpg

Så söker du hit

Du är välkommen hit efter remiss från din husläkare eller psykiatriska öppenvårdsmottagning.

Har du ännu ingen kontakt med psykiatrin så är du välkommen att söka till någon av våra allmänpsykiatriska mottagningar, se under rubriken Vård hos oss

Du behöver alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss.

Behandling

Du kallas först till diagnostisk utredning hos läkare vilket brukar omfatta cirka 2-4 besök. Utredningen innefattar intervjuer samt webbaserade självskattningar och andra formulär som du gör hemifrån före första besöket. 

Efter bedömningsfasen tas ställning till lämplig behandling. I de fall behandling erbjuds hos oss följs effekten upp med jämna intervall. KBT-behandling innebär att man med psykologstöd arbetar aktivt både under och mellan sessionerna med beteendeförändringar. 

Det finns möjlighet att bidra till ökad kunskap kring ångestsjukdomar genom att delta i våra pågående forskningsprojekt.

Här kan du läsa mer om vår 4-dagarsbehandling mot tvångssyndrom/OCD  (The Bergen 4-Day Treatment - B4DT)