4-dagarsbehandling mot tvångssyndrom

The Bergen 4-Day Treatment - B4DT

B4DT är en behandling som utvecklats i Bergen, Norge, av professorerna Gerd Kvale och Bjarne Hansen som båda är psykologer. Behandlingen bygger på Exponering med responsprevention (ERP) som är en evidensbaserad behandling för tvångssyndrom som nu förmedlas i ett nytt, intensivt format.

Om behandlingen

B4DT är en kombination av grupp och individuell behandling som förmedlas under fyra intensiva dagar. I varje grupp är det 3-6 deltagare och minst lika många terapeuter, vilket garanterar en individanpassad behandling med terapeutledda exponeringsövningar.

Kombinationen av grupp och individuell behandling möjliggör skräddarsydd behandling samtidigt som patienterna kan få inspiration och stöttning av gruppen.

När beslut om att erbjuda B4DT tas får patienten noggrann information om behandlingen och förbereds för vad de kan förvänta sig. Det viktigaste är att patienten har tagit ett beslut om att använda de här dagarna till att fullt ut arbeta för förändring.

Förberedelser inför behandling

För att kunna påbörja behandling behöver patienten först genomgå en standardiserad utredning där tvånget kartläggs noggrant. Utöver detta är det minst lika viktigt att patienten är förberedd på och motiverad till den förändringsprocess som behandlingen innebär.

Det är viktigt att det finns förutsättningar för att få till terapeutledd exponering i den kontext där tvånget yttrar sig. Därför är det inte säkert att det går att genomföra behandlingen om patienten bor för långt bort från enheten.

Så ser de fyra behandlingsdagarna ut

  • Den första dagen är avsatt för psykoedukation om tvångssyndrom, förberedelse inför det kommande förändringsarbetet, information kring hur en tydlig och hållbar förändring skapas samt behandlingsplanering för resterande dagar.
  • Den andra och tredje dagen är upplagda som en enda förlängd exponeringssession som endast tar paus för sömnen. Detta upplägg ger terapeuten utökade möjligheter att stödja patienten i de kontexter som blir utmanande utifrån tvånget. Det primära målet med B4DT är att lära patienten att aktivt närma sig det som väcker ångest och obehag istället för att frestas att undvika det fruktade eller utföra tvångshandlingar. Det innebär att patienten lär sig att göra det som är inkompatibelt med att ha tvångssyndrom.De individuella exponeringssessionerna blandas med korta gruppmöten där patienterna rapporterar hur det går för dem. Gruppträffarna fokuserar på patienternas framsteg och att ge stöd till patienter som upplever motgångar.
  • Mot slutet av den tredje dagen bjuds familj och vänner in till en föreläsning om tvångssyndrom och hur de kan ge bästa möjliga stöd till patienten.
  • Under den fjärde och sista dagen summeras behandlingen och patienternas enskilda lärdomar och framsteg. Patienten förbereds för de kommande tre veckorna då de förändringar som gjorts i behandlingen ska integreras i patientens vardag.
  • Efter de fyra dagarna sker regelbundna utvärderingar för att följa effekten av behandlingen. Tre månader efter den intensiva delen av behandlingen kallas patienten till ett uppföljande individuellt besök på mottagningen.

Resultat av behandlingen och publikationer