Tvångssyndrom

Symtom

Tvångssyndrom även kallat Obsessive Compulsive Disorder (OCD) är ett handikappande ångesttillstånd med plågsamma tvångstankar som kan leda till ofrivilliga tvångshandlingar. I obehandlat skick blir tvångssyndrom ofta kroniskt med ett livslångt lidande som följd och stora svårigheter att få vardagen att fungera.

Tvångstankarna kan vara påträngande, oinbjudna tankar som kan vara störande, irriterande eller skrämmande. Tankarna skapar ångest och den som lider av tvångssyndrom vill gärna göra något för att neutralisera eller få bort de här tankarna.

För att lindra ångesten utför man tvångshandlingar, antingen fysiskt (till exempel handtvätt, kontroller av dörrlås och spis eller att röra vid föremål) eller mentalt (till exempel ramsor i huvudet, räkning, eller att försöka övertyga sig om att en hemsk tanke inte är sann).

Det kan till exempel handla om skrämmande tankar att råka starta en brand i sin lägenhet när man går hemifrån, ”tänk om jag glömde att stänga av kaffekokaren och det börjar brinna”. Det är tvångstanken.

När tvångstanken tränger sig på leder det till att personen verkligen kontrollerar att kaffekokaren inte är på. Kontrollen kanske sker upprepat, ett visst antal gånger eller tills det känns rätt. Ibland kanske personen filmar eller fotar med sin mobil för att kunna kolla att allt gått rätt till, om tvångstanken återkommer när man till exempel är på jobbet. Det är tvångshandlingen.

Behandling

De behandlingar som har bäst vetenskapligt stöd, och som rekommenderas i Stockholms Läns Landstings vårdprogram, är i första hand en särskild form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som kallas exponering med responsprevention (ERP). I andra hand rekommenderas behandling med antidepressiva läkemedel, SSRI.


På Ångestenheten erbjuder vi ett behandlingsupplägg som heter Bergen 4-day treatment (B4DT) för tvångssyndrom. Behandlingen består av både grupp- och individuella sessioner och ges under fyra intensiva heldagar. Då tvångsproblematiken ofta påverkar närstående på olika sätt erbjuder vi även närståendeutbildning som en del av behandlingen.

Senast ändrad 2020-07-21

Informationsansvarig: madeleine.magnusson@sll.se

Granskare: monica.sedell@sll.se