Enheten för hjärnstimulering Psykiatri Nordväst

Enheten för hjärnstimulering Psykiatri Nordväst erbjuder ECT- och rTMS-behandling för patienter med affektiva sjukdomstillstånd.

Så söker du hit

Vi tar emot inneliggande patienter och patienter som vårdas i öppenvård. Du behöver remiss från en psykiatrisk mottagning eller avdelning. 

Behandling

Elbehandling - ECT

Elbehandling ger stark och snabb effekt vid svåra symtom på depression. Det kan även vara ett alternativ för dig som inte har blivit hjälpt av annan antidepressiv behandling.

rTMS

Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) används för att behandla medelsvår och svår depression. Behandlingen går ut på att frontalloberna i den främre delen av hjärnan, stimuleras med hjälp av korta, elektromagnetiska pulser. 

 

Särskild information till dig som begär ut journalkopior