Medveten närvaro

Övningar från Ångestenheten på Psykiatri Nordväst