Information till dig som närstående

Som närstående till någon som vårdas inom vår heldygnsvård kan det vara mycket att ta in på en gång. Därför har en arbetsgrupp bestående av representanter från klinikens brukarråd och från personalen tillsammans tagit fram en liten orientering som kan vara hjälpsam.

Du hittar vår närståendefolder här.