Möjligt att remittera patienter från 1 januari 2023

Psykiatri Nordväst (PNV) har fått det nationella uppdraget av Socialstyrelsen att utföra högspecialiserad vård för patienter med svåra självskadebeteenden. Uppdraget inleds i januari 2023 då det blir möjligt för alla regioner att skicka remisser till PNV.